RAZVOJNO GIBALNE URICE ZA DOJENČKE

To, kar damo otroku v prvih letih življenja, mu ostane za vse življenje. Otroški možgani se najhitreje razvijajo v najzgodnejših letih življenja. Raziskave so pokazale, da toliko boljši kot je nevro-fiziološki razvoj malega otroka, toliko boljše bodo njegove intelektualne sposobnosti. Več in kvalitetnejše kot se bodo vaši dojenčki gibali, večje možnosti za bodoči socialno čustveni in učni oziroma akademski uspeh v življenju bodo imeli. Med razvojno gibalnimi uricami želim starše naučiti, kako lahko svojemu otroku pomagajo, da osvoji kvalitetne vzorce gibanja. Ni pomembno, pri katerem mesecu osvoji določen mejnik v gibanju, pomembno je, na kakšen način ga osvoji. Ni ključno, da se otrok suvereno obrača že pri 3 mesecih, pomembneje je, katere mišice pri tem uporablja. Danes vemo, da nekvalitetno osvojeni vzorci gibanja vplivajo na veliko zadev kasneje v življenju (bolečine v hrbtenici v odrasli dobi, slaba drža, deformacije sklepov, hoja po notranji ali zunanji strani stopala, kolena na »x« ali »o«, težave pri osvajanju težjih ravnotežnih oziroma športnih aktivnostih, slaba koordinacija in motorika...). Z gibalnimi vajami ne želimo, da vaš otrok postane vrhunski športnik, želimo pa, da bo imel za to možnost, če bo sam tako želel. Ne želimo narediti otrok boljših od ostalih, ampak da optimalno razvijejo lastni potencial, kakršen koli že je.

Dejstvo je, da gre gibalni razvoj pri večini otrok sam od sebe naprej brez posebnosti, saj ga imajo zapisanega v genih. Vseeno pa se lahko zgodi, da z napačnim ravnanjem razvoj upočasnimo, oziroma mu odvzamemo kakovost. Med gibalno razvojnimi uricami bomo veliko govorili tudi o pravilnem rokovanju z dojenčkom, saj je to na nek način vsakodnevna vadba, ki jo prakticirate z dojenčkom doma in ker je ravno ta vadba bolj pomembna kot katerakoli druga.

Razvojno gibalne urice potekajo v dopoldanskem času. Otroci so razdeljeni v skupine po starosti. V primeru, da vam in vašemu otroku vadba v skupinah ne ustreza, nudim tudi individualne razvojno gibalne urice, kjer se lahko posvetim izključno vašemu otroku.

Prijava in informacije o razvojno gibalnih uricah