OBISK NA DOMU

Vsem novopečenim mamicam in dojenčkom nudim tudi obisk oziroma svetovanje na domu. Velikokrat se zgodi, da se povezovanje in spoznavanje staršev z dojenčkom šele vzpostavlja. Če dojenčkova rutina še ni predvidljiva, je staršem lažje, če jih obiščem v domačem okolju. Na domu ponujam svetovanje in učenje pravilnega rokovanja z dojenčkom. S seboj prinesem lutko, na kateri se naučimo prijemov. Le te nato izvedemo tudi na otroku.

Starši tako postanejo samozavestnejši, bolj suvereni in odločni pri rokovanju s svojim dojenčkom, kar je bistveno za kvaliteten gibalni razvoj. Na domu svetujem tudi staršem, ki pri gibalnem razvoju dojenčka opazijo kakšna odstopanja. Bistvo oziroma cilj mojega svetovanja je starše spodbuditi ter jih naučiti, kako in na kakšen način lahko sami pripomorejo k čim bolj kvalitetnemu gibalnemu razvoju otroka.